Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA Tehatex havo/vwo


2 februari 2021

Voorbeelduitwerkingen van de gespreksleidraad voor een PTA voor Tehatex havo/vwo.