Verantwoording leerdoelkaarten 10-14


29 januari 2021

Hoe is er aan de leerdoelenkaarten 10-14 gewerkt en hoe overeenkomsten en verschillen tot stand gekomen zijn, leggen we hier uit.


auteur SLO: Maaike Rodenboog
Jaar van uitgave: 2020