Gespreksleidraad PTA kunstvakken incl. CKV vmbo


19 januari 2021

Een gespreksleidraad om te komen tot een goed PTA voor kunstvakken incl. CKV voor het vmbo.