Handboek vroegvreemdetalenonderwijs (vvto)


15 oktober 2020

In dit naslagwerk lees je oa over de relevantie van een leerlijn, vind je voorbeeldmatig uitgewerkte leerlijnen met aanbevelingen voor een leerlijn vroegvreemdetalenonderwijs. Ook onderwerpen als differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media didactiek worden met praktijkvoorbeelden en uitwerkingen toegelicht.


Jaar van uitgave: 2014

Trimbos, B., Fasoglio, D., & Tuin, D. (2014). Doorlopende leerlijnen po en vo. In A. Corda, K. Philipsen, & R. de Graaff (red.), Handboek vvto. (pp. 153-161). Bussum: Coutinho.


toon meer