Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO


7 oktober 2020

Het Protocol ERWD (Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie) is gericht op iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in en om vo-scholen. Het is bedoeld als hulp bij het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leerkrachten.

  • Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
  • het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen; het voorkomen van rekenwiskunde-problemen
  • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie
  • het ontwikkelen van rekenbeleid;
  • het ontwikkelen van zorgbeleid.

Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-902324972-6

Groenestijn, M. van, Dijken, G. van, & Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO. Assen: Van Gorcum.