Kennisbasis Leraar basisonderwijs. Rekenen/Wiskunde


7 oktober 2020

Dit document is van belang voor (aanstaande) leerkrachten in het basisonderwijs en voor lerarenopleiders rekenen/wiskunde. De kennisbasis beschrijft de expliciete/geboekstaafde kennis van het vak en de vakdidactiek van rekenen/wiskunde, waarvan alle startbekwame leerkrachten kennis moeten hebben, ongeacht de instelling waaraan ze hebben gestudeerd en los van het surplus aan kennis dat wordt verworven in differentiaties en specialisaties. Dit is de publieksversie.


Jaar van uitgave: 2009

Zanten, M. van, Brath, F., Faarts, J., Gool, A. van, & Keijzer, R. (2009). Kennisbasis Leraar basisonderwijs. Rekenen/Wiskunde. Den Haag: HBO-raad.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema