Taal 100. Interactief taalonderwijs op de basisschool


7 oktober 2020

Taal 100 bevat materiaal met het oog op de taalstimulering van kinderen, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden van de leerkracht.

Het bevat naast de theoretische achtergrondinformatie ook suggesties, checklists, kijkwijzers en illustraties. Verder wordt aandacht geschonken aan activiteiten op het gebied van mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat.


Jaar van uitgave: 2017

Westerbeek, K., & Gijsel, M. (2017). Taal 100: Interactief taalonderwijs op de basisschool (3e druk). Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.


toon meer

Sector