Scenario's voor het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs


3 september 2020

De handreiking schetst in zes scenario’s de mogelijke rollen van de leraar als gebruiker van cultureel erfgoed.


Jaar van uitgave: 2020

Warmer, M., & Slochteren, G. van. (2020). Scenario's voorhet gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs. Amersfoort, SLO.


toon meer