'De leercultuur op school is compleet veranderd': formatief evalueren in het po


2 februari 2021

Anderhalf jaar geleden begon IKC De Wieling in Haalderen met formatief evalueren. Met deze aanpak voelen kinderen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, weten ze naar welke doelen ze toe werken en wat ze nodig hebben om hun leerdoel te behalen. Inmiddels zijn de sfeer en de leercultuur op school helemaal veranderd. Leerlingen zijn actiever, nemen zelf initiatief en leerkrachten houden meer tijd over om kinderen individueel te begeleiden.


toon meer

Leerplankundig thema