Causaal redeneren in een historische context


22 juni 2020

De leerlingen oefenen met het schrijven van een korte tekst waarin causale redenaties in een historische context zichtbaar worden.


Jaar van uitgave: 2020