Van havo naar hbo: handvatten voor de omschakeling


2 juni 2022

Welke mogelijkheden zijn er binnen het huidige curriculum om als school/vaksectie te werken aan een betere aansluiting havo-hbo? Het is een vraag die we als docent/opleider niet van nature stellen: het havodiploma zelf biedt immers toegang tot het hbo en dan is het aan de leerling zelf om zich daar tot een startbekwame professional te ontwikkelen. Het feit dat in 2017 van de havoleerlingen na 1 jaar hbo 12% uitviel en 22,2% na 1 jaar van studie wisselde, vraagt toch om verder te kijken. In dit artikel beschrijft SLO’er Marc den Elzen, vanuit havo-perspectief, een aantal bruikbare schoolinitiatieven die SLO in kaart heeft gebracht met daarbij relevante verwijzingen naar tools en websites.