Lessenserie Schrijven zakelijke brief en email


3 december 2019

Leerlingen schrijven een zakelijke brief aan Alberto Stegeman, werkzaam bij het bedrijf ‘Red mijn vakantie’ waarin ze om hulp vragen en onderbouwen waarvoor en waarom ze zijn hulp nodig hebben.


toon meer