Lessenserie Schrijven van een essay


3 december 2019

Leerlingen schrijven een gestructureerd essay van ongeveer 800-1000 woorden, waarbij ze onderwerpen die behandeld zijn bij literatuurgeschiedenis verder verkennen en nagaan wat de invloed
ervan is in de huidige tijd.


toon meer