Aan de slag met een schooleigen curriculum lastig?


28 november 2019

Is het aan de slag gaan met een schooleigen curriculum lastig? Misschien in eerste instantie, maar door als team samen te werken, de tijd te nemen én vooral met elkaar in gesprek te gaan, krijg je eigenaarschap over het curriculum op jouw school. Dat laten de scholen zien die al eerder deze stap namen. Als uitgangspunt voor de nieuwe aanpak maken scholen in het primair onderwijs gebruik van aanbodsdoelen.


bron: SLO Context po