Hoe doe je dat nou? 10-14 onderwijs...


27 november 2019

Niet alleen 10-14 scholen, maar ook reguliere scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben baat bij een doordacht 10-14 curriculum. SLO begeleidt enkele scholen in de 10-14  pilots die mogelijk gemaakt zijn door het ministerie van OCW. De eerste ervaringen leveren
de volgende 5 tips op voor scholen die ermee aan de slag willen.