Arbeidsmarktgericht Leren leren


13 november 2019

Een LGO-leerplan voor VSO-uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht.
Hulpmiddel voor het gestructureerd ontwikkelen van een leerplan voor de leergebiedoverstijgende doelen in het vso.