Vorming in drie werelden


4 september 2019

Naast kwalificatie en socialisatie is persoonsvorming een van de kerntaken van het onderwijs. Omdat persoonsvorming nauw samenhangt met de identiteit en de onderwijskundige visie van de school, gebeurt de ontwikkeling ervan op schoolniveau. Alderik Visser (SLO) creëerde een model dat scholen hierbij kan helpen.


bron: Van Twaalf tot Achttien

toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema