Vorming in drie werelden


14 april 2021

Naast kwalificatie en socialisatie is persoonsvorming een van de kerntaken van het onderwijs. Omdat persoonsvorming nauw samenhangt met de identiteit en de onderwijskundige visie van de school, gebeurt de ontwikkeling ervan op schoolniveau. Alderik Visser (SLO) creëerde een model dat scholen hierbij kan helpen.


bron: Van Twaalf tot Achttien