Soepel van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs


3 september 2019

Sinds begin dit jaar test SLO speciale leerdoelkaarten voor 10-14 onderwijs. Op steeds meer scholen groeit de behoefte leerlingen in het eigen tempo de overstap van primair naar voortgezet onderwijs te laten maken, zodat dit soepeler verloopt en de niveaukeuze zo nodig kan worden uitgesteld. 10-14 leerdoelkaarten kunnen positief bijdragen aan een doorlopende leerlijn van po naar vo en leggen het eigenaarschap van het onderwijs veel meer bij de leerling, is de ervaring van SLO-leerplanontwikkelaars Maaike Rodenboog en Suzanne Sjoers.


bron: Prima Onderwijs

toon meer

Sector

Leerplankundig thema