VO Kunst en cultuur - Kritische silhouetten


29 mei 2019

Het bekijken en bespreken van beelden die Banksy gemaakt heeft. Aan bod komen: de betekenis van het werk, de ironie, de functie van ironie, de vormgeving en het ontstaan van het beeld. Het gaat erom zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Daartoe wordt nagedacht, met elkaar gesproken en een werkstuk (sjabloon) gemaakt met Banksy als inspiratiebron


toon meer