Vakoverstijgende vaardigheden in de bètavakken


27 mei 2019

Het lijkt biologie, maar het gaat om meer: in een practicumopdracht gebruiken leerlingen een dataset met gegevens over genotype, aantal nakomelingen en de grootte van de placenta bij zeugen. Ze analyseren de dataset op verbanden en patronen, en stellen er grafische weergaven van op. De leerlingen leren over voortplanting, maar ze oefenen ook in computational thinking, samenwerken en communiceren over onderzoek. En dat zijn vaardigheden die ook in andere vakken een rol spelen.