Leerlijnen voor 21e-eeuwse vaardigheden


26 maart 2019

Document met leerlijnen en voorbeeldmatige leerplankaders van de 21e-eeuwse vaardigheden. De leerlijnen fungeren als kijkwijzers voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen in 21eeeuwse vaardigheden.


Jaar van uitgave: 2019