digitalisering curriculum

3 oktober 2022

Opendata.slo.nl

In het project Digitalisering curriculum staat de digitale weergave van de doelen van het Nederlandse curriculum en uitwerkingen ervan centraal. De doelen van het Nederlandse onderwijs voor speciaal-, primair- en voortgezet onderwijs worden digitaal beschikbaar gesteld voor leerlingen, docenten, scholen en andere gebruikers. Gebruikers als scholen, uitgevers, distributeurs en applicatiebouwers kunnen een koppeling aan de database krijgen. Er is een backoffice opgezet waar gebruikersvragen afgehandeld worden.

Website Leerplan in beeld

In 2019 wordt de website Leerplan in beeld vernieuwd. Dit gebeurt op basis van gegevensanalyses van gebruikers uit SLO-projecten van de afgelopen jaren.   Daarnaast zijn er nog lopende met leerlingen en docenten om de bruikbaarheid van de website Leerplan in beeld te verbeteren. Gebruikers testen inhoudelijke en technische randvoorwaarden om de website zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Dankzij de nieuwe flexibele database en vernieuwde website leerplan in beeld komen er veel meer mogelijkheden via de website om tot verantwoorde leerplankundige keuzes te komen.

De vernieuwing van de database en website Leerplan in beeld zijn een rechtstreeks gevolg van het rapport Voorstel voor redesign OBK (pdf, 505 kB). Andere activiteiten als gevolg van dit rapport zijn het regelen van de afstemming tussen betrokken partijen OCW, Kennisnet en anderen (CvTE, Cito, SBB).

Gezamenlijke projecten zoals eerder de Proeftuin rekenen en Proeftuin examens kunnen het resultaat zijn van deze afstemming. Met ketenpartners Kennisnet en Cito en een aantal uitgeverijen is een (test)omgeving ontwikkeld waar leerdoelen gekoppeld kunnen worden aan examenitems.

Externe afstemming en samenwerking

 • OCW: afstemmingsoverleg/voortgang.
 • Samenwerking met diverse scholen
 • CvTE
 • Uitgeverijen en distributeurs
 • Ontwikkelaars ict applicaties
 • Kennisnet: samenwerking i.v.m. metadatering van leermiddelen, catalogusfunctie voor leermiddelen en het afronden van het OBK
 • EduK (strategisch onderwijskundige metadata en toetsing)
 • Cito: koppeling sets van leerdoelen aan examenitems
 • VO-raad/PO-raad: bevorderen curriculumbewustzijn en leerdoeldenken
 • Schoolinfo: ondersteunen van Innovatiewerkgroepen met leerplankundige kennis.
 • PILOD