Handreiking talenquests in het vmbo: taakgericht werken op A1 en A2 niveau van het Europes Referentie Kader


17 december 2018
Deze publicatie dient als aanvulling op de Handreiking moderne vreemde talen vmbo en gaat met name in op de vraag hoe talenquests kunnen worden ingezet in het onderwijs, hoe je ze kunt evalueren . Verder worden praktische tips gegeven voor het zelf ontwikkelen van talenquests.

auteur extern: Beckers, C., Perry, G.
jaar van uitgave: 2008

Beckers, C., Pennewaard, L., & Perry, G. (2009). Handreiking talenquests in het vmbo: taakgericht werken op A1 en A2 niveau van het Europes Referentie Kader. Enschede: SLO.


toon meer