Integreren van taal- en zaakvakonderwijs


Door taal en zaakvakken op elkaar af te stemmen en alle lessen rond thema’s te ordenen, kun je meer ruimte creëren voor de taalontwikkeling van leerlingen. Zo wordt de taalles over mode gecombineerd met de geschiedenisles over mode.

De taaldoelen worden met deze aanpak niet alleen tijdens de taallessen gerealiseerd, maar ook tijdens de thematische activiteiten rond het zaakvak.

Boeken

Taal, een zaak van alle vakken. Geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs op de basisschool

Beek, W. van en Verhallen, M. (2012)
In Taal, een zaak van alle vakken beschrijven de auteurs de theorie en maken ze direct de koppeling met de praktijk. Ze presenteren een eenvoudig lesmodel, herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen. Daarmee kan elke leerkracht zelf geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs realiseren, of het nu gaat om een les in de onderbouw over tijgers, in de middenbouw over magneten, of in de bovenbouw over tropische grondstoffen.

Thema's en taal

Pompert, B. en Koster, G. (2017)
In dit handboek staat leren in onderzoeksactiviteiten in de bovenbouw van het basisonderwijs centraal. De theorie en de praktijk komen aan de orde. Het thematiseren van inhouden uit de wereldoriëntatie en het ontwerpen van betekenisvolle lees-, schrijf- en gespreksactiviteiten is uitgewerkt.

Filmfragmenten

Praktijkvoorbeeld woordenschat: Werken aan woordenschat binnen een thema.