Taalgericht lesgeven in de zaakvakken

18 augustus 2021

Leerlingen hebben taal nodig om goed deel te kunnen nemen aan zaakvaklessen zoals geschiedenis en wereldoriëntatie. Leraren die taalgericht lesgeven in de zaakvakken:

  • houden rekening met het taalniveau van de leerlingen;
  • bereiden hun lessen voor "door een taalbril";
  • hebben tijdens de uitvoer aandacht voor het vak én voor taal;
  • bieden hun leerlingen talige ondersteuning tijdens inhoudelijke interactie.

Hoe kan je in een niet-taalles ook oog hebben voor de taalvaardigheidsontwikkeling van je leerlingen? Dat kan door ze te activeren, uit te nodigen tot interactie, en ze taalsteun en context te bieden: door taalgericht les te geven.

Artikelen

Werken aan Taaldenkgesprekken in W&T. Een didactisch model voor pabo-studenten en leerkrachten.

Werken aan Taaldenkgesprekken in W&T. Een didactisch model voor pabo-studenten en leerkrachten.
Damhuis, R., & Tammes, A-C., (2018). Tijdschrift Taal, jrg. 9, nr. 13, 22-27.

Taal, denken en geschiedenis. Historisch redeneren met kinderen op de basisschool.

Damhuis, R., Vonk, A., Tammes, A.& Postma, G. in: Kleio 6, p. 4-9
Hoe zet je kinderen in het basisonderwijs aan tot historisch denken en redeneren? Door uitdagende gesprekken te voeren in de geschiedenisles, waarbij kinderen actief meedoen.

Een experiment met 'drijven' en 'zinken'. Taalgericht onderwijs Wetenschap & Techniek

Gijsel, M., Smit, J. (2015). LES (193), 8-11.
In dit artikel wordt aan de hand van het onderwerp drijven en zinken duidelijk gemaakt hoe je een taalgerichte W&T-les kunt voorbereiden: hoe formuleer je bijvoorbeeld taaldoelen? Ook staat de taal van het vak W&T centraal: om welke woorden en formuleringen gaat het precies? Leraren kunnen in dit artikel tips vinden om zelf aan de slag te gaan met taalgericht W&T-onderwijs.

Taal en Wetenschap en Technologie:TechYourFuture-Special in MeerTaal

Speciale TechYourFuture-bijlage van het magazine over taal en onderwijs MeerTaal.

Taalgericht W&T-onderwijs op de basisschool

Smit, J., Gijsel, M., Van Laar, Van der Geer, Hotze, Louman, & Bakker (2017). Pabo Platform.

Een digitaal verschenen artikel waarin de auteurs achtergrondinformatie geven over de integratie van taal en W&T, en ingaan op de relatie tussen denken en (talig) redeneren bij W&T.

Web en beeld

Een door TechYourFuture gesubsidieerd professionaliseringsonderzoek heeft een filmpje opgeleverd over taalgericht W&T-onderwijs. Hierin komen onderzoekers en leraren aan het woord over onder andere denkstappen en taalondersteunende strategieën in de W&T-les.