Leerlijn schrijven met peer response en instructie in genrekennis: Docentenhandleiding bij de lessenserie voor de groepen 4-8


13 januari 2021
In de lessenreeksen Leren schrijven met peer response leren leerlingen verschillenden soorten teksten schrijven. Kenmerkend hierbij is dat de leerlingen elkaar helpen bij het schrijven door elkaars teksten te bespreken (peer response) en dat zij instructie krijgen in eigenschappen van verschillende soorten teksten (genrekennis). Deze publicatie geeft niet alleen achtergrondinformatie bij peer response en genrekennis, maar is ook de handleiding voor de docent bij de lessenreeksen.

jaar van uitgave: 2020

Hoogeveen, M. (2020). Leerlijn schrijven met peer response en instructie in genrekennis: Docentenhandleiding bij de lessenserie voor de groepen 4-8, 2e dr. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema

Type publicatie