Redeneren met de SPA+


Het gebruik van de systematische probleemaanpak plus bij scheikunde
10 april 2019

De Systematische Probleem Aanpak Plus (SPA+) is een hulpmiddel voor leerlingen bij het beantwoorden van ‘leg-uit-’, ‘verklaar-’ en ‘redeneer’-opgaven. Dit onderzoeksverslag beschrijft de theoretische opzet van de SPA+ en het gebruik ervan in de onderwijspraktijk, heel specifiek in twee parallelle vwo 4-scheikundeklassen. Deze informatie kan docenten helpen om te bepalen of de SPA+ geschikt is voor wat zij willen bereiken met hun leerlingen.


auteur extern: Montfort, D. van
jaar van uitgave: 2018

Montfort, D. van (2018). Redeneren met de SPA+: Het gebruik van de systematische probleemaanpak plus bij scheikunde. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden