Marjon Tammenga


Marjon Tammenga is curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen. Ze houdt zich bezig met projecten rond het vreemdetalenonderwijs binnen het voortgezet onderwijs, zoals het ERK en de curriculumherziening van het leergebied Engels/MVT (programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's).

Marjon studeerde Duitse taal- en letterkunde en Algemene Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de Universiteit Leiden promoveerde zij op een proefschrift over de syntaxis en semantiek van voorzetselconstructies in het Nederlands. Vervolgens werkte zij als docent Duits op het H.N. Werkmancollege te Groningen en als vakdidacticus Duits en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed daar vakdidactisch onderzoek naar o.a. doeltaalgebruik, grammaticale instructie, Landeskunde en leermiddelen.

Marjon Tammenga 270

Curriculumontwikkelaar moderne vreemde talen (MVT)

contactinformatie

publicaties