Suggesties voor vakinhouden dans

18 december 2019

Onderdelen
Bewegingskwaliteiten De functie van bewegingen wordt bepaald door op een bepaalde manier gebruik te maken van tijd, kracht en ruimte.
Articulatie Is een bewegingskwaliteit waarbij leerlingen tijd, ruimte en kracht op een uitgesproken manier kunnen vormgeven in dans.
Contrast Is een bewegingskwaliteit waarbij leerlingen tijd, ruimte en kracht op een contrasterende manier kunnen vormgeven in dans.
Tijd Hierbij gaat het over de duur (korte of langere tijd), het tempo (snel of langzaam), het ritme (regelmatig of onregelmatig) en de frasering (begin, verloop en eind van dans).
Ruimte Het gaat hier over de verschillende richtingen (bijvoorbeeld voor, achter, links, rechts, diagonaal, in cirkels of patronen) en verschillende lagen (hoog –op de tenen-, midden –op de knieën- of laag – kruipend, liggend, rollend-) waarin leerlingen dansen.
Kracht Hierbij gaat het over de manier van beweging zoals coördinatie, spierbeheersing (spanning en ontspanning), zwaar of licht bewegen.

Bron

SLO. (2009). TULE. Enschede: SLO.
Geraadpleegd op 11 februari 2014, van
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html