Suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed

9 maart 2023

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Groep 1-2

Groep 3-4

Materieel erfgoed
 • Gebruiksvoorwerpen uit het vroege verleden en de babytijd van kinderen (bijv. kleding, speelgoed, foto's).
 • Gebouwen, monumenten en objecten uit het verleden in de wijk van de school (bijv. huizen, boerderijen, torens, de school, molens, gereedschap).

Als in groep 1-2, plus:

 • Gebruiksvoorwerpen van ouders en grootouders, huisraad.
 • Gebouwen, monumenten en objecten uit het verleden in de eigen omgeving (kerken, molens, winkels, schepen, spinnewiel, hondenkar, munten).
 • Ambachten (wolspinnen, handwerken en ijzersmeden).
 • Historische afbeeldingen (schilderijen, filmmateriaal, foto's en beelden).
 • (Eenvoudige) oude schoolboekjes.
 • Musea.
Rituelen, gebruiken en verhalen
 • Oude rijmpjes, (aftel)versjes, (speel)liedjes en spelletjes (met erfgoedvoorwerpen als een hoepel, tol).
 • Feesten.
 • Sprookjes.
 • Verhalen uit het verleden van de leerkracht, (groot)ouders bij voorwerpen en monumenten.

Als in groep 1-2, plus:

 • Gewoonten en gebruiken in het dagelijks leven en bij rituelen en feesten.
 • Omgangsvormen (groeten, voorstellen).
 • Historische prenten- en verhalenboeken.
 • Verhalen van experts en ervaringsdeskundigen bij voorwerpen en monumenten, gebruiken, gebeurtenissen.

Groep 5-6

Groep 7-8
Materieel erfgoed

Als groep 1-4, plus:

 • Gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die naar het verleden verwijzen (straatnaambordjes, uithangborden, gevelstenen, namen van huizen, wapenschilden).
 • Eenvoudige historische kaarten, afbeeldingen, film, dia's, schilderijen en foto's.
 • Eenvoudige archiefbronnen als goed leesbare brieven, ansichtkaarten, filmmateriaal.

Als in groep 1-6, plus:

 • (Kunst- en gebruiks-)voorwerpen in historische context (historische atlassen, kaarten, plattegronden, klokken, zonnewijzers, schilderijen en beelden).
 • Karakter van steden en dorpen: monumenten en gebouwen (pakhuizen, fabrieken stadsmuren).
 • Gedenktekens, standbeelden, straatmeubilair, straat-namen, knotwilgenrijen, havens, grachten, kanalen, schepen.
 • Karakter van landschappen: stuwwallen, duinen, terpen, dijken, polders, gemalen, molens, wegen, rivieren, kanalen, bossen.
 • Werelderfgoedlijst.
 • Archieven.
Rituelen, gebruiken en verhalen

Als groep 1-4, plus:

 • Jeugdliteratuur (overgeleverde historische verhalen, mythen en sagen, verhalen uit verschillende culturen).
 • Informatieve teksten over het verleden,    spreekwoorden en gezegden
 • secundaire bronnen (bijvoorbeeld verhalen en boeken binnen de historische jeugdliteratuur).

Als in groep 1-6, plus:

 • Gebruiken, gewoonten en rituelen binnen een familie, religie, samenleving).
 • Gebruiken, gewoonten en rituelen in verschillende tijdsperiodes en in verschillende culturen.
 • Herkomst van spreekwoorden en teksten van oude liedjes.
 • Verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger van een expert als een archivaris, archeoloog, (landschaps)architect, oudheidkundige.