Multidisciplinaire opdrachten

9 maart 2023

Multidisciplinaire opdrachten zijn opdrachten die minimaal vanuit twee verschillende kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek) of cultureel erfgoed zijn ontworpen. Er kunnen ook andere vakken betrokken zijn bij een multidisciplinaire opdracht. Daarbij valt te denken aan het maken van een (stopmotion)film, een animatie, het bekijken van muziektheater of het uitvoeren van een musical.

Bronnen

ArtEZ Expertisecentrum kunsteducatie (n.d.). Idkunsteducatie. Zwolle: ArtEZ.
Geraadpleegd op 8 februari 2014 van
http://www.idkunsteducatie.nl/definities/multidiscipli​nair/

Haanstra, F. (2009). Integratie van kunstvakken: een literatuuroverzicht. In F.Haanstra, T. Hagen, F Konings, Grenzen aan samenhang. De kunstvakken in de vernieuwde onderbouw van het onderwijs (pp. 50-59). Amsterdam: Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten.