Monodisciplinaire opdrachten

9 maart 2023

Monodisciplinaire opdrachten zijn opdrachten die enkel vanuit één kunstzinnige vakdiscipline (beeldend, dans, drama of muziek) of cultureel erfgoed zijn ontworpen. Daarbij valt te denken aan het maken van een schilderij, het zingen van een lied, dansen of tekenen.

Bronnen

ArtEZ Expertisecentrum kunsteducatie (n.d.). Idkunsteducatie. Zwolle: ArtEZ.
Geraadpleegd op 8 februari 2014 van
http://www.idkunsteducatie.nl/definities/discip​line/

Haanstra, F. (2009). Integratie van kunstvakken: een literatuuroverzicht. In F. ​Haanstra, T. Hagen, F Konings, Grenzen aan samenhang. De kunstvakken in de vernieuwde onderbouw van het onderwijs (pp. 50-59). Amsterdam: Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten.