Reflectie op het eigene en het vreemde

25 juli 2023

Onder classici bestaat grote consensus dat ‘reflectie op het eigene via het vreemde’ het hoofddoel is van het onderwijs GLTC (Griekse en Latijnse taal en cultuur). Daarom vragen we leerlingen om te reflecteren op de inhoud en betekenis van een klassieke tekst niet alleen binnen de context van die tekst zelf, maar ook binnen hun eigen leven.

In 2019 is het rapport Selfie met Sappho gepubliceerd waarin een voorschot is genomen op de ontwikkeling van een nieuw curriculum. In dit rapport stelt het volgteam dat 'reflectie op het eigene en het vreemde' via de integratie van taal en cultuur inderdaad het hoofddoel van GLTC is.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Kernboodschap VCN (Vereniging Classici Nederland
  De VCN heeft een kernboodschap opgesteld over de waarde van onderwijs in de klassieken en van gymnasiale vorming: “Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met invloedrijke verhalen, met sterke beelden en belangrijke vragen. De klassieken verbinden de wereld van vroeger en vandaag, verbinden de eigen wereld met die van de ander. Ze openen je ogen voor wat je deelt met elkaar, in de samenleving van nu. Ze rusten je uit voor je rol in de maatschappij van morgen. De klassieken vormen je voor het leven dat voor je ligt.”
 • Selfie met Sappho
  Het Volgteam GLTC heeft in dit rapport een voorstel gedaan voor de opbouw van een nieuw curriculum GLTC waarin het hoofddoel ‘reflectie op het eigene en het vreemde’ zichtbaar is gemaakt in het curriculum. Om dit hoofddoel te bereiken richt het curriculum GTC/LTC zich op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houdingen in drie op elkaar voortbouwende fasen:

  I. Constructie van het vreemde: Wat is het vreemde?
  II. Perspectieven op het vreemde: Wat valt er te vinden van het vreemde?
  III. Reflectie op het eigene: Wat betekent het vreemde voor mijzelf?

 • ITHAKA gaf je de reis
  Kokkie van Oeveren heeft in haar promotieonderzoek een vakdidactische aanpak ontwikkeld om reflectie op het eigene en het vreemde in de lespraktijk vorm te geven: het ITHAKA-instrument. Je vindt hier de bijbehorende docentenhandleiding, een vakdidactisch stappenplan, een uitgewerkt voorbeeld en een toetsmatrijs met voorbeeldvragen.

contactpersoon

Muriel de Monnink 270