Sportoriëntatie en -keuze (SOK)

25 juli 2023

Op heel veel vo-scholen staat in bovenbouw sportoriëntatie en -keuze (SOK) in het programma. Vaak worden onderdelen aangeboden op de locatie van een sport. Leerlingen kunnen zich via keuzeprogramma's breed en diepgaand oriënteren. SLO beschrijft 'good practices' van scholen. Uitgangspunt is de afstemming van de sportvraag van de leerling met het sportaanbod gedurende zijn/haar schoolloopbaan en het sportaanbod in de nabije sportieve omgeving.​

Slimme sportkeuze

De opdracht Slimme sportkeuze geeft leerlingen inzicht in eigen en andermans voorkeuren op het gebied van bewegen en sport, de zogenaamde sportvraag. Deze opdracht bestaat uit vier tests. Als de leerlingen deze gemaakt hebben, kiezen ze achtereenvolgens hun favoriete sporten, hun beweeg- en sportmotieven en de daarbij horende verschijningsvormen van sport of sportmodi. In de vierde sportcombi-test wordt hun 'sportvraag' aangescherpt. Op basis van de uitslag geven zij zichzelf een sportadvies. Een extra opdracht is het geven van sportadvies aan een ander.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Slimme sportkeuze (xlsx, 78 kB)
  De opdracht Slimme sportkeuze geeft leerlingen inzicht in eigen en andermans voorkeuren op het gebied van bewegen en sport, de zogenaamde sportvraag.
 • Sportdossier werkboek onderbouw havo/vwo (pdf, 246 kB)
  Via diverse opdrachten uit het sportdossier reflecteren leerlingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs (havo/vwo) op hun eigen sportloopbaan.
 • Sportdossier werkboek vmbo (pdf, 245 kB)
  Via diverse opdrachten uit het sportdossier reflecteren leerlingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs (vmbo) op hun eigen sportloopbaan.
 • Sportdossier - docentenhandleiding (pdf, 117 kB)
  Sportdossier basisvorming bestaat uit een werkboek en een docentenhandleiding. Het bevat 14 opdrachten die leerlingen helpen na te denken over hoe zij de lessen bewegingsonderwijs waarderen en wat zij leuk en belangrijk vinden aan sporten. Sommige opdrachten zijn voor in de les, sommige voor thuis. De opdrachten kunnen apart gebruikt worden, maar tezamen vormen ze een dossier dat hele onderbouwprogramma beslaat.

contactpersoon

Jacob Nienhuis 270

agenda

nieuws