Jacob Nienhuis


Jacob Nienhuis is werkzaam als curriculumontwikkelaar voor het leergebied bewegen & sport (B&S) in het voortgezet onderwijs. Hij is momenteel verantwoordelijk voor de herziening van het bovenbouwprogramma, zowel voor LO/LO1 als voor BSM/LO2. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met een nieuw raamwerk voor de kerndoelen van LO voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Jacob heeft ruime ervaring als docent LO/BSM in het voortgezet onderwijs. Rode draad in zijn docentschap is het verbinden van een theoretische of beleidsmatige visie op bewegingsonderwijs met de uitwerking in de lespraktijk. Curriculumontwikkeling is in zijn visie een proces dat twee kanten op werkt: het vertalen van een visie naar een programma voor de praktijk en omgekeerd de ervaring uit de praktijk gebruiken bij het verder ontwikkelen van een nieuw curriculum voor het leergebied B&S. Jacob heeft aan dit proces bijgedragen in het OT (ontwikkelteam) B&S.

Jacob Nienhuis 270

Curriculumontwikkelaar bewegen & sport

contactinformatie