Beweegidentiteit (BI)


Verkenning voor de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s voor het leergebied Bewegen & Sport
25 oktober 2022

Verkenning om meer duidelijkheid te krijgen rond een aantal vragen: wat is BI? Hoe vormt BI zich? Welke rol kan lichamelijke opvoeding (LO) en bewegingsonderwijs hierbij spelen?
De opbrengsten geven handvatten aan de ontwikkelteams die aan de slag gaan met nieuwe kerndoelen en examenprogramma’s om BI een plek te geven in het curriculum van LO.


auteur SLO: Jacob Nienhuis
jaar van uitgave: 2022

Nienhuis, J. (2022). Beweegidentiteit (BI). Verkenning voor de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s voor het leergebied Bewegen & Sport. Amersfoort, SLO.