De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider: de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent in het vmbo


26 november 2019
Met deze publicatie wordt aan de hand van twee portretten inzicht gegeven in de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider. Met behulp van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO worden de benodigde aanvullende gedragskenmerken geschetst die vakdocenten nodig hebben om aan hun rol als loopbaanbegeleider invulling te geven.

auteur SLO: Jan van Hilten, Nynke Jansma
jaar van uitgave: 2011

Hilten, J. van, & Jansma, N. (2011). De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider: de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent in het vmbo. Enschede: SLO.