Hanna Beuling


Hanna Beuling is onderwijskundige, curriculumontwikkelaar en specialist hoogbegaafdheid en talentontwikkeling, vooral gericht op het vo. Ze houdt zich bezig met de vraag hoe het onderwijs zo vorm kan krijgen dat alle talenten van leerlingen tot bloei kunnen komen. Hierbij gaat het om de transfer van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van de docent. Daarnaast is ze betrokken bij andere projecten van SLO, onder andere het project 10-14. Eerder was Hanna verantwoordelijk voor het begaafdheidsprofiel van een vo-school, coach en filosofiedocente. Zij verdiept zich in maatwerk, gepersonaliseerd leren en andere onderwijskundige veranderingen.