Rekenen/wiskunde - Meten en meetkunde - kerndoel 33 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

Maateenheden bij lengte en inhoud

Voor wat betreft de grootheid lengte hebben de kinderen in het voorafgaande (eind groep 5) alle kleinere lengtematen (van meter t/m millimeter) geïnventariseerd. De onderlinge relaties tussen deze maten zijn daarbij ook in kaart gebracht. "Steeds 10 keer", zoals een kind het formuleerde. Tevens zijn de maateenheden nog eens gekoppeld aan passende referentiematen, zoals bijvoorbeeld de millimeter aan de dikte van een nagel of de punt van een potlood. Voor wat betreft de grootheid inhoud kennen de kinderen ook al enkele maateenheden die aan het begin van de les van vandaag in herinnering geroepen worden: de liter en de milliliter, twee eenheden die de kinderen bij het werken met de maatbeker al hebben gebruikt.

"Zouden er nog andere inhoudsmaten zijn", vraagt juffrouw Martine nu. Na enig nadenken komt Suze met de deciliter (dl). "Daar gaan er 10 van in 1 liter." Zij weet dat van recepten. "Dan heb je bijvoorbeeld 8 deciliter melk nodig om een beslag voor pannenkoeken te maken."
De juffrouw laat deze nieuwe maateenheid nu op de maatbeker aanwijzen, en laat enkele kinderen bij wijze van experiment bij de kraan 8 deciliter water afpassen. Vervolgens voegt zij nu de inhoudsmaten toe aan een schema dat op het digitale schoolbord wordt geprojecteerd.

"Er is nog één lege plek in het schema", zegt Martine. Het kost de kinderen weinig moeite om deze nu ook op te vullen. "Daar moet de centiliter (cl) staan", zegt Maikel. Net als bij de centimeter ten opzichte van de meter, gaan er daarvan 100 in 1 liter.

Tot slot worden de andere termen nog verduidelijkt: 'deci'-meter betekent dus dat er 10 van in 1 meter gaan, 'centi'-'meter dat er 100 van in 1 meter gaan, en 'milli'-meter dat er 1000 van in 1 meter gaan. Al met al blijkt dit stelsel dus mooi 'decimaal' in elkaar te zitten.