Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 9 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.


Bij dit kerndoel gaat het erom dat kinderen genieten van verhalen, gedichten en informatieve teksten. Zij hebben plezier in lezen en voorgelezen worden, in voorlezen aan anderen en in schrijven van verschillende soorten teksten.

Dit kerndoel houdt in dat leerlingen:

  • verschillende soorten teksten met plezier lezen en schrijven;
  • geschreven taal als expressiemiddel en communicatiemiddel ervaren;
  • durven te schrijven.

Voor het schrijfplezier van leerlingen is het belangrijk dat teksten gepubliceerd worden. Het is stimulerend voor leerlingen als er op hun teksten gereageerd wordt door lezers in plaats van dat de teksten met rode pen gecorrigeerd in de la van de leraar verdwijnen.

De aandacht voor lees- en schrijfplezier kan apart aan bod komen in speciaal daartoe georganiseerde activiteiten, maar ook geïntegreerd in bijvoorbeeld de zaakvakken of als er een begrijpend lees- of stel-activiteit aan de orde is, door in ieder geval op die momenten lees- en schrijfstrategieën niet als doel op zich aan bod te laten komen, maar als middel bij lees- en schrijfdoelen van leerlingen zelf.