Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 8 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.


Groep 7 en 8


Doorkijkje Een plan voor een werkstuk maken

De kinderen moeten de komende tijd een werkstuk maken. Vandaag gaan ze een plan van aanpak maken. Juf Anja deelt aan iedereen een blaadje uit met een aantal vakjes waarop de kinderen het plan kunnen schrijven. In dit plan moeten de kinderen precies plannen hoe ze het werkstuk gaan maken. Iedereen werkt individueel aan de opdracht en levert het in bij de juf. Anja reageert op elk plan.

Marlies bedenkt dat ze eerst een beetje informatie moet verzamelen om een goed beeld te kunnen krijgen van het onderwerp. Daarna kan ze op basis van de informatie een hoofdstukindeling maken voor haar verslag. Vervolgens gaat ze voor elk hoofdstuk een W3 tabel maken. Op basis van dat schema gaat ze op zoek naar informatie voor de hoofdstukken. Met deze informatie kan ze voor elk hoofdstuk een schema maken over hoe ze het hoofdstuk gaat opbouwen. Uiteindelijk kan ze de dan de hoofdstukken volledig schrijven. Daarna kijkt ze alles nog eens zelf na om fouten eruit te kunnen halen. Tot slot kijkt ze naar de voorkant van het verslag. Dit schrijft ze op in het plan.