Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 7 en 8


Doorkijkje De GVR

Juffrouw Anja leest een stukje voor uit 'De GVR' van Roald Dahl. In het begin van het jaar heeft ze dat boek als voorleesboek gebruikt. "Maar nu wil ik het ergens anders voor gebruiken", zegt ze. "Luister!"  En ze leest de tekst voor waar Sofie en de GVR praten over de andere reuzen die mensbaksels eten. Alle kinderen hebben de tekst voor zich. "Vergeet ook niet," zegt de GVR, "dat er altijd overal mensbaksels verdwijnt, ook als de reuzen ze niet peuzelt. Mensbaksels maakt elkaar veel meer dood dan de reuzen doet." "Maar zij eten elkaar niet op," zegt Sofie. "Reuzen eet elkaar ook niet op,"zegt de GVR. "En reuzen maakt elkaar ook niet dood. Reuzen is niet zo best, maar zij maakt elkaar niet dood. En ook krokeledokussen maakt geen andere krokeledokussen dood. En ook poezebeestjes maakt andere poezebeestjes niet dood." "Muizen maken ze wel dood," zei Sofie. "Ja, maar zij maakt niet hun eigen soortgenoten dood," zei de GVR. "Mensbaksels is de enige dieren die hun eigen soortgenoten doodmaakt". "Maken giftige slangen elkaar dan niet dood?" vroeg Sofie. Ze zocht koortsachtig naar een ander schepsel dat zich even slecht gedroeg als de mens. "Zelfs giftige slangen maakt elkaar nooit dood," zei de GVR. "En ook niet de allerbangmakendste beesten zoals tijgers en rinoceroosterossen. Geen van hen maakt ooit zijn eigen soortgenoten dood. Heeft jij daar wel eens aan gedacht?" Sofie zweeg. "Ik begrijpt niets van mensbaksels," zei de GVR. "Jij is een mensbaksel en jij zegt dat het huiverig en afstuitend is dat reuzen mensbaksels eet. Is het zo of zus? "Dat is zo," zegt Sofie. "Maar mensbaksels vermoorzelt elkaar de hele tijd," zei de GVR. "Zij schietert met geweren en gaat week in week uit met vligertuigen de lucht in om bommen op elkaars hoofd te laten vallen. Mensbaksels is altijd andere mensbaksels aan het doodmaken." Hij had gelijk. Natuurlijk had hij gelijk en Sofie wist het. Zij begon zich af te vragen of mensen eigenlijk wel een haar beter waren dan reuzen. "En toch," zei ze om haar eigen soort te verdedigen, "vind ik dat het een rotstreek is van die rottige reuzen om elke nacht mensen op te ten. Mensen hebben hen toch nooit kwaad gedaan?" "Dat is nou net wat het kleine biggevarkentje elke dag zegt," antwoordde de GVR. "Hij zegt: ik heeft nog nooit een mensbaksel kwaad gedaan, dus waarom zoudt hij mij opeten?" "O jee!" zei Sofie. "Mensbaksels maakt regels zoals het ze zelf het beste uitkomt," zei de GVR. "Maar de regels die zij maakt, komt de kleine biggevarkentjes niet zo best uit. Is het zo of zus?" "Dat is zo," zei Sofie. "Reuzen maakt ook regels. Hun regels komt de mensbaksels niet zo goed uit. Iedereen maakt de regels die hem zelf het best uitkomt."

Dan geeft Anja iedereen drie stellingen die bij de tekst horen:

  • Stelling 1: De GVR vindt mensen slechter dan dieren.
  • Stelling 2: De GVR vindt het goed wanneer mensen vegetariër zijn.
  • Stelling 3: De GVR vindt dat regels voor iedereen goed moeten zijn.

Ze geeft de volgende opdracht: "Bespreek in je groepje of die stellingen kloppen of niet. En zoek argumenten om je mening te onderbouwen." Terwijl de kinderen in groepjes praten, loopt de juf rond. Als de kinderen zijn uitgepraat, geeft ze de opdracht om de stellingen te veranderen.

Stelling 1 wordt: Mensen zijn slechter dan dieren. Stelling 2 wordt: Het is goed om vegetariër te zijn en stelling 3 is: Regels moeten voor iedereen goed zijn. "Over alledrie de stellingen schrijf je je eigen mening op en je onderbouwt die weer met argumenten. En dan bespreek je je mening in je groepje. Is je mening hetzelfde als die van de GVR of is die heel anders. Let vooral goed op de argumenten!"
Bron:
Dahl, R., De GVR. Baarn: Uitgeverij De Fontein. P.74/75