Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 3 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.


Groep 3 en 4


Doorkijkje Ben je voor of tegen Pokémon?

Kinderen van groep 3 leggen in kleine kring aan elkaar uit waarom ze voor of tegen Pokémon zijn.

Bron:
CD-Rom: Aan de praat...... goede gesprekken in de klas, MILE-Nederlands. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.