Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 1 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.


Groep 1 en 2


Doorkijkje Sandor de aap

Juffrouw Trudy gaat met alle kinderen in een kring zitten. Ze gaat voorlezen. Het is een verhaal met simpele zinnen en een logische opbouw. Het verhaal bestaat ongeveer uit zes alinea's met korte zinnen.

Ze zegt van te voren: “Ik ga een verhaal vertellen. Als ik klaar ben met lezen krijgt iedereen vier plaatjes die bij het verhaal horen. Dan mogen jullie die plaatjes in de goede volgorde opplakken”.
Trudy vertelt het verhaal over 'Sandor de Aap'. De kinderen luisteren goed. Een kind stelt een vraag over Sandor. Juf Trudy reageert: “Eerst vertel ik het hele verhaaltje en daarna mogen jullie vragen stellen, want misschien wordt in de rest van het verhaal wel verteld wat je net wilde vragen”.
Als het verhaal af is, is er ruimte voor vragen en krijgen alle kinderen vier plaatjes en een gekleurd blaadje waar ze deze in de goede volgorde op kunnen plakken.