Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 19 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

Gedroogde bloemen

Juf Geke zit met vijf kinderen aan een tafel. Op tafel ligt een map met gedroogde bloemen van planten. De kinderen hebben deze bloemetjes meegenomen en onder een bloemenpers gelegd. De map ligt open bij gedroogd speenkruid.

Tom: "Dat hat Peter meinmommen. It is in opdroege plantsje."

Joke: "It is platdrukt."

Juf: "Dat is sa, de plantepers hat it plantsje plat makke."

Marrit: "Wat hat it rare woartels."

Arjen: "Se binne bol."

Juf: "Ja, dat binne woartelknoltsjes. Wêrom hat in bûtergieltsje dat?"

Jorn: "Om te groeien."

Arjen: "Dêr sit iten yn."

Juf: "Fynsto dat ek, Tom?"

(...)

(de bledside is omslein)

Marrit: "Wer in platte blom."

Joke: "In bûterblom. Dy hat ek giele blomkes."

(...)

Bron: (2005). Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslan. Leeuwarden: CEDIN (p. 174) (gedeeltelijk vertaald).