Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 18 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

Nieuwe huizen in de buurt

Vlakbij school wordt een oud bedrijfsgebouw afgebroken. De grond op die plek is vervuild en wordt afgevoerd. Er wordt nieuwe grond opgebracht en door een heimachine worden lange heipalen in de grond geslagen. Er worden nieuwe huizen gebouwd.

De kinderen komen dagelijks langs dit terrein en ze blijven geregeld staan kijken. Het onderwerp komt ook aan de orde in de klas. Het is een aanleiding voor verschillende taalactiviteiten. De verschillende bouwfasen worden besproken en vastgelegd op een grote tekening. Twee kinderen voeren een gesprek met een paar mensen van de bouw, ze nemen het op. Ze laten hun interview horen aan de groep.

Bron: (2005). Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslan. Leeuwarden: CEDIN. (p. 71-72) (vertaald)