Engels - kerndoel 15


De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

Toelichting en verantwoording

- Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • schrijven speelt nog geen rol
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • schrijven van Engels speelt nog geen rol van betekenis. Het kan zelfs beter zijn om het schrijven van Engels nog even uit te stellen, omdat de kinderen in deze groepen zich intensief bezig houden met het leren schrijven van het Nederlands. In combinatie met het schrijven van Engels kan dat interferentiefouten en onzekerheid over de juiste schrijfwijze tot gevolg hebben.
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • Sommige kinderen zijn nieuwsgierig naar de schrijfwijze van Engelse woorden en gaan experimenteren:
  • er kan een start worden gemaakt met het schrijven van Engels door woorden die voor kinderen in deze groepen belangrijk zijn, op te laten zoeken en te laten kopiëren
  • een eerste stadium bij communiceren door schrijven kan zijn het aanklikken op internet van bepaalde opties (bijvoorbeeld bij 'nationality' klikt de leerling aan: 'Dutch')

bij CLIL Van toepassing voor: groep 7 en 8;

CLIL = Content and Language Integrated Learning: (bepaalde) vakken of vaardigheden leren in het Engels, ook wel bekend als tweetalig onderwijs (tto).

doel Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 7 en 8
 • het schrijven van woorden en zinnen binnen de voor CLIL gekozen vakgebieden of onderwerpen

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 7 en 8
 • de kinderen schrijven als middel en als doel

bij (vervroegd) EIBO Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Eibo = 'Engels in het basisonderwijs'. Het is verplicht vanaf groep 7. Er wordt ca. een uur per week aan Engels besteed, in 1 keer of over meerdere dagen verspreid.

Vervroegd Eibo = Engels start eerder dan groep 7. Er wordt ca. een uur besteed aan Engels per week.

Versterkt Eibo = enkele uren per week Engels in groep 7 en 8, bijvoorbeeld met het oog op internationale uitwisseling.

doel Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 7 en 8
 • ontdekken dat het leuk en nuttig is om in het Engels te schrijven en te communiceren

uitgangspunten Van toepassing voor: groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 7 en 8
 • kinderen zijn vertrouwd met het feit dat je gegevens moet invullen of aanklikken om bepaalde informatie te krijgen
 • 100% vormcorrectheid is in vrijere opdrachten niet het criterium

Toelichting: ERK

ERK = Europees Referentiekader voor talen:
een gemeenschappelijk raamwerk waarin op verschillende niveaus de vijf vaardigheden - luister, lezen, spreken, gesprekken voeren, schrijven - van de leerder zijn uitgewerkt.

Toelichting: Profiel groepsleraar Engels

De groepsleraar die Engels geeft, voldoet aan het volgende profiel:

 • Zij is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor vvto;
 • Zij is bereid om bij- en na te scholen;
 • Zij is bereid en in staat om samen te werken met de Engelstalige leraar;
 • Zij is bereid tot intervisie en collegiale consultatie t.b.v. vvto;
 • Zij heeft een redelijke beheersing van het Engels (B1/B2 van het ERK).

Toelichting: Thema's en onderwerpen

(Eibo-)thema = een aantal onderwerpen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres horen bij het Eibo-thema 'kennismaken met elkaar'.

Onderwerp = een deel van een Eibo-thema (persoonlijke gegevens), bijvoorbeeld: getallen (zeggen hoe oud je bent), adres (vragen/zeggen op welk adres iemand woont).

De Eibo-thema's zijn:

 • kennismaken met
 • wonen
 • vrijetijdsbesteding en hobby's
 • eten en drinken
 • tijdsaanduiding
 • beschrijven van personen
 • op straat
 • in de winkel
 • in de klas
 • feesten
 • het weer

De inhoud van de meeste thema's wordt in groep 5 t/m 8 uitgebouwd.
Bijvoorbeeld bij het thema 'wonen':

 • in groep 5 het woonadres;
 • in groep 6 het huis met de vertrekken;
 • in groep 7 landen en nationaliteiten;
 • in groep 8 de inrichting van je kamer en de regio waarin je woont (north, west, etc.).

Nb. De thema's en/of onderwerpen worden in elke groep op een eigen niveau aangeboden en verwerkt. Ook zijn er onderwerpen die alleen in groep 7 en 8 aan de orde komen.

Toelichting: Interferentiefouten

Interferentiefouten = fouten in de ene taal, bijvoorbeeld het Engels, die ontstaan vanuit de spelling van de moedertaal, bijvoorbeeld het Nederlands.

Voorbeelden hiervan zijn: hobby's (Ned.) i.p.v. hobbies (Eng.) en Englisch i.p.v. English.

Toelichting: Schrijven

Schrijven als middel = Kinderen kopiëren of schrijven woorden en zinnen over of na om ze beter te onthouden en de spelling van het Engels te oefenen.

Schrijven als doel = Kinderen schrijven woorden en zinnen om te communiceren met leeftijdgenoten of personen die informatie van vragen. Bijvoorbeeld het opstellen van een eenvoudig sms-berichtje, het opstellen van een korte lijst, het invullen van persoonlijke gegevens). Het is daarbij stimulerend als ze ook een reactie terugkrijgen, van een klasgenootje, leeftijdgenoot of van de persoon of instantie waar ze de gegevens hebben ingevuld.