Bewegingsonderwijs - over de kop gaan - Toelichting en verantwoording


leerlijn: over de kop gaan


Het onderdeel over de kop gaan kent slechts één bewegingsthema en dus ook één bewegingsprobleem. Het gaat erom dat kinderen leren rotatie op te roepen tot over de kop gaan, maar deze ook weer weten af te remmen. Voor het ene kind is het over de kop gaan een zaligheid, andere kinderen moeten zich zelf eerst overwinnen.
Het gaat om allerlei activiteiten waarbij iemand onder of over een toestel duikelt of op een mat rolt.


Toelichting: Over de kop gaan

Inzetten van rotatie tot over de kop gaan en tijdig deze rotatie weer afremmen.

Toelichting: Duikelen voorover om de duikelstang

Voorover om een duikelstang op buikhoogte duikelen en landen op een mat.

Toelichting: Duikelen achterover

Achterover duikelen om duikelstang op borsthoogte met afzet op de kastkop:

  • verschillende vormen van rollen en duikelen: voorover en achterover, op, aan en om toestellen;
  • klauteren en klimmen op en aan toestellen;
  • zwaaien op en aan toestellen.

Toelichting: Duikelen achterover aan ringen

Met hulp van andere kinderen en ondersteuning van de ringen op halve reikhoogte een salto achterover tot stand maken.

Toelichting: Muursalto

Met ondersteuning van twee kinderen op een sport van het wandrek afzetten en een salto achterover maken.