Rob Abbenhuis


Rob Abbenhuis is curriculumontwikkelaar/themacoördinator 'vernieuwing beroepsgericht en praktisch onderwijs' bij de afdeling voortgezet onderwijs. Naast vakinhoud ligt de nadruk binnen het beroepsonderwijs op onderwerpen als loopbaanleren in het vmbo, aansluitingsvraagstukken richting vervolgonderwijs en vernieuwing van met name de Theoretische leerweg. Rob is inhoudelijk vooral betrokken bij projecten over aansluitingsvraagstukken vmbo-mbo en vmbo-havo en vernieuwing van (beroeps- en praktijkgerichte) examenprogramma('s). Voorzieningen voor risicoleerlingen in het beroepsonderwijs, Natuur- en milieuonderwijs, biologie en scheikunde zijn de vakgebieden waarin Rob aanvankelijk zijn expertise ontwikkelde, en dan met name binnen de context van het mbo.

Rob Abbenhuis 270

Themacoördinator

contactinformatie

publicaties