Evaluatiemethoden


23 juli 2019

Evaluatie heeft een centrale plek in het ontwikkelproces. Evalueren doe je om de kwaliteit van het curriculum-in-wording te achterhalen en (via een volgende cyclus) te vergroten. Er zijn vijf evaluatiemethoden tijdens een curriculumontwikkeling.


toon meer

Leerplankundig thema

Type instrument

Inhoud instrument